Softvér a hardvér – základné veci pre PC

Samotný počítač bez hardvéru a sofvéru by sa nedal vôbec využiť. Preto je potrebné obom pojmom venovať našu pozornosť. Hardvér by nám bol zbytočný bez softvéru a zasa naopak. Hardvér slúži k tomu, aby sa náš počítač vôbec naštartoval a spustil. Následne potrebujeme softvér, aby sme s našim počítačom mohli operovať. Je dôležité, aby sme vo výbere daných pojmov boli informovaní. Informovaní z viacerých hľadísk.

hudba
Začnime tým podstatnejším. Hardvérom.
Pri výbere nového počítača musíme hľadieť hlavne na hardvér. Nemám ani tak na mysli vonkajšie prevedenie, výzor počítača. Dôležité je, z akých komponentov sa skladá vnútro počítača, čiže hardvér. Vnútorný hardvér je následujúci:
Operačná pamäť RAM, procesor, pevný disk, grafická, zvuková a sieťová karta.
Ak teda hľadáme nový počítač, dávajme význam hlavne vyššie zmieneným veciam. Aby mali dané komponenty čo najvyšší výkon. Hovoríme o takzvaných parametroch.

servis

Bez kvalitných parametrov nebudeme môcť spustiť kvalitný softvér.
Tak poďme si niečo povedať k tomu softvéru.
Jednoducho softvér sú programy, ktoré na našom počítači spúšťame. Ak softvér poctivo kupujeme, mali by sme si takisto rozmylieť, čo vlastne chceme.
Hry, antivírusy, internetové prehliadače, grafické, zvukové, textové programy. Toto všetko nazývame softvérom. Pri výbere tohto softvéru musíme však hladieľ na naše parametre, aby sa daný softvér na našom počítači spustil a aby sme ho mohli kvalitne a bez chýb využívať. Nároky softvéru sa radia podľa toho, o aký softvér sa jedná. Taký textový a zvukový program spustíme na každom počítači. Avšak na najnovšie hry, potrebujeme aj najnovší hardvér.

software

Preto je dôležité na zadnej strane obalu od softvéru, zistiť, aké parametre softvér vyžaduje. Ak máme o niečo náročnejší softvér a slabší hardvér, softvér na počítači nebude pracovať správne, môže "sekať".