Financovanie v každom období

Aby som bol konkrétnejší, rozoberieme si financovanie zo strany podnikov a jeho aktivitu a obtiažnosť v každom období moderných dejín. Pretože potreba získavať peniaze a celková odkázanosť na ich zisk tu bola v každom období. Je to neustály kolobeh a vyzerá to tak, že tento systém, ktorý nás núti k získavaniu peňazí, zostane nemenný. Ide však hlavne o to, ktorý systém a doba ich doprajala najviac. Financovanie je teda neustálou aktivitou, no podmienky okolo menia svoju podobu, ako nás o tom presvedčí tento článok.

finance

Na začiatok by som mal spomenúť, že mohutný rozvoj priemyslu začal po roku 1870, pričom pre jeho správne riadene bolo potrebné vzdelanie, ktoré sa získavalo na vysokých školách ekonomického zamerania. Ľudia, ktorí úspešne dokončili toto náročné štúdium, boli pripravení pustiť sa do podnikateľskej činnosti. No tu vzniká podstatný rozdiel. Podnikanie, teda i financovanie z pohľadu celkového priemyslu bolo aj pre týchto absolventov príliš náročné a preto zmenili svoju finančnú činnosť na súkromné zameranie.
Teda od roku 1900 začínajú vo veľkom vznikať rôznorodé spoločnosti a nové, súkromné podniky.

ekonomika

Od roku 1920, po dobu dvadsiatich rokov financovania a podnikania prichádza nespočet nových, technologických, pokrokových noviniek.
Tridsiate rokysú nechválne známe svojou krízou, ktorá postihla mnohé, rozrastajúce sa podniky. Po túto dekádu vyzeralo všetko tak sľubne, no kríza je nemilosrdná a chytí takmer každý podnik. V tomto období o financovanie týchto súkromných podnikateľov prejaví záujem i samotný štát, čo dovtedy nebolo zvykom. Skrátka všetci sa snažia ťahať za jeden povraz. Štát i súkromníci.

kariéra

Za zmienku stojí obdobie 1950- 1970, kedy prichádzajú zmeny v priemysle a hlavne vedecko- technická revolúcia, ktorá sa veľkou mierou zapríčinila o zrýchlenie a zjednodušenie podnikania. V tomto období sa na pojem kríza už nadobro zabúda.